torstai 19. toukokuuta 2016

Vierailija Sloveniasta

Tällä viikolla olemme saaneet vieraaksi slovenialaisen rehtorin Branka Likonin. Hän on tekemässä tutkimusta Oulun yliopistoon ja tutustuu samalla suomalaisiin kouluihin.

Liikkeelle hänet on saanut paitsi tutkimustyö, myös suomalaisen koulun hyvä maine. Hänellä on olllut mahdollisuus tutustua kymmeneen kouluun Suomessa ja eroista huolimatta, hän on tyytyväinen näkemäänsä ja kokemaansa. Hyvä Suomi!

Teimme myös suunnitelmia koulujemme välisestä yhteistyöstä ensi syksynä.Discovery Channelin ohjelma tullut ulos!

Kuten muistatte, keväällä kävi Yli-Iin koululla kuvaajat ja haastattelijat tutustumassa 3DClassroomin ja yhteistoiminnallisten työtapojen käyttöön.

Tässä makupalaa amerikassa näytetystä ohjelmasta

Lisää materiaalia löytyy myös Sensaviksen sivuilta

Opettajien, rehtorin ja oppilaiden haastatteluita


torstai 12. toukokuuta 2016

Unelmapäivä oppilaille-jäätelön makutestausta

Yli-Iin koululle tarjottiin mahdollisuutta osallistua Maaseudun Tulevaisuus-lehden jäätelötestiin. Voitte kuvitella, että viiden oppilaan testijoukkoon oli tunkua :)

Onnelliset testaajat pääsivät maistamaan sokkotestinä viittä eri makua.


tiistai 3. toukokuuta 2016

Opettajavieras Seattlesta

Eilen maanantaina 2.5 saimme vieraan Yhdysvalloista Washingtonin osavaltiosta Seattlen kaupungista.Opettaja Morgan Padgett oli konferenssimatkalla Suomessa ja tutustui samalla suomalaisiin kouluihin Espoossa, Tampereella ja Oulussa. Oulussa hän tutustui Yli-Iin koulun toimintaan.

Hän tutustui mm. pienryhmän ja ekaluokkalaisten Sensomoto-harjoitteluun, jolla pyritään parantamaan kehonhallintaa ja tasapainoa, aistiherkkyyttä ja keskittymiskykyä. Samoin hän pääsi seuraamaan luokan toiminnallista matematiikan opiskelua ja miten sovelletaan erilaisia apu- ja havainnollistamismateriaaleja. Myöhemmin iltapäivällä vierailimme viitosluokassa, jossa yhdeksäsluokkalaiset havainnollistivat ihmisen biologiaa 3DClassroom-laitteiston avulla.

Opettajien ja oppilaiden keskusteluissa vertailtiin koulujärjestelmiä ja tapoja työskennellä.

Suomalainen koulu sai vieraalta positiivisen arvion.

lauantai 23. huhtikuuta 2016

Eskarit tekivät linnunpönttöjä

Yli-Iin esikoululaiset osallistuivat opettajansa Mari Hurskaisen johdolla Ylen miljoona linnunpönttöä kampanjaan. Apuna työssä olivat mainiot yhdeksäsluokkalaiset teknisen työn opettaja Tuomo Hökän ohjaamana.

Mukava päivä tallentui myös Kaleva-lehden sivustoille.

Linkki sivuille

Lisätietoja kampanjasta

keskiviikko 16. maaliskuuta 2016

Yli-Iin koulu Ylen uutisissa

Vieraita YLE:ltä


Ylen pohjois-Suomen uutiset vieraili koulullamme tutustumassa yhteistoiminnalliseen oppimiseen, jossa hyödynnetään 3D-oppimisympäristöä. Ysiluokan oppilaat opettaja Ville Sillanpään johdolla tutustumassa ihmisen biologiaan.

TV-linkki:

Radiolinkki:


torstai 3. maaliskuuta 2016

Yli-Iin opettajat NPDL-messuilla Ritaharjussa

Yli-Iin koulu on ollut mukana kansainvälisessä NPDL-hankkeessa, jossa tavoitellaan koulun toimintakulttuuriin muutosta oppilaslähtöisemmäksi. Keskiössä ovat ydintaidot, joihin luetaan mm. ajattelun, oppimaan oppimisen, teknologian käytön ja luovuuden taidot. Opettajat pyrkivät uudistuneilla työtavoilla ja yhteistyöllä mahdollistamaan oppilaille harjoitella näitä taitoja.

15 oululaista koulua kokoontui tänään esittelemään ja antamaan palautetta NPDL-vuodesta messuille Ritaharjun koululle.Tilaisuuden aloitti Business Oulun avainasiakkuuspäällikkö Janne Mustonen, joka innostavassa esityksessään valoi uskoa Oulun tulevaisuuteen ICT-toimialalla. Alalla on voimakasta kasvua ja työpaikat kasvavat vauhdilla. Mustonen korosti koulutuksen merkitystä ja nosti erityisesti matematiikan ja fysiikan osaajien tarpeen tulevaisuudessa.Vesalan ja Metsokankaan opettajat kertoivat omissa kouluissaan tehdystä kehittämistyöstä ja opettajien yhteistyöstä. Vesalan koulun kaksi 3-4 luokan opettajaa kertoivat yhteisopettajuudesta ja oman näköisestä pedagogiikasta, joka piti sisällään urakkatyöskentelyä, itsearviointia ja vastuuta oman oppimisen edistymisestä. Metsokankaan opettajat esittelivät yläkoulun kemian opetuksen kokemuksistaan. Hienoa työtä molemmissa kouluissa.

Yli-Iin koululla oli oma ständi, jossa opettajat esittelivät Amerikka MOK-projektiaan seitsemäsluokkalaisten kanssa. Projektissa oli mukana historian, uskonnon, maantiedon, kotitalouden, terveystiedon, kuvataiteen, musiikin, matematiikan ja englannin oppiaineet. Varsin kattava otanta!

Taitotavoitteet projektissa olivat:

- ajattelun taidot; itsenäinen tiedonrakentaminen
- luovuus; esityksen tekeminen, taideteoksen valmistaminen
- persoona; vastuun ottaminen omasta työskentelystä ja oman työn arviointi
- viestintä; tiedon haun taitojen kehittäminen, lähdekriittisyys
- yhteistoiminta; yhteistyötaitojen kehittäminen, vastuullinen toiminta ryhmässä, tehtävien jakaminen

 Projektia arvioitiin pitämällä henkilökohtaista oppimispäiväkirjaa, jonka maantiedon ja historian opettajat kävivät läpi, vertaisarvioimalla toisen ryhmän tuotoksen sekä itsearviointilomakkeella.

Toinen esiteltävä projekti oli viidesluokkalaisten sanaluokkapelit. Alla oleva video kertoo projektin olennaiset asiat:
 NPDL-vuosi on ollut mielenkiintoinen ja jatkamme työtä koulussamme tulevana lukuvuonna uuden opetussuunnitelman tukena.